شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ خدايا...! بابت هرشبي که بي شکر گذاري سر بر بالين گذاشتم، بابت هرصبحي که بي سلام به تو روزم را آغاز کردم، بابت لحظات شادي که بيادت نبودم، بابت هر گره اي که به دست تو باشد و من به شانسو زرنگي خود نصبتش دادم، بابت هر گره که به دستم کورشد و من تورا مقصر دانستم...مرا ببخش.. من جز تو کسي را ندارم
+ يه حالي دارم اين شبا که گفتني نيست که حتي خنده رو لبام شکفتني نيست بگو چيکار کنم دلم آروم بگيره اگه ديديش بهش بگو داره ميميره بهش بگو جدايي چشممو تر کرد بهش بگو نميشه بي صداش سر کرد بهش بگو کجا گذاشتيو رفتي نميتونه فراموشت کنه برگرد دنيا دنيا چطور دلت اومد بگيريش از منه تنها شدم غريبه اي ميونه غربت و غم ها دلم گرفته از تو و تمومه آدمها از غم ها دنيا دنيا کجا برم که يکمي غم دلم وا شه
تسبیح دیجیتال
گروه آهاي دوستان من بياين تو
vertical_align_top